Impulz realizuje nový projekt- Od Pinf hier ku grafickému štúdiu

     V Impulze, združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  sa koncom roka zrodil nový nápad. Nadviazal na úspešný projekt z roku 2018 s názvom „PINF hry ako impulz pre spojenie a učenie„, v rámci ktorého sa v priestoroch Impulzu zriadila Pinf učebňa so 4 notebookmi a interaktívnou tabuľou. A tak klienti vstúpili do sveta informačných technológií. Hodiny práce s počítačom postupovali podľa zábavnej, interaktívnej metodiky pre ľudí so špecifickými potrebami Pinf hier nášho kamaráta Ondreja Vrábla. Za tieto hry bol 15-ročný Ondrej ocenený Krištáľovým krídlom za filantropiu.

Učebňa aj po ukončení spomínaného projektu veselo žije svojím životom. Klienti si môžu naďalej pravidelne upevňovať svoje nadobudnuté znalosti a zručnosti v práci s počítačom pod vedením Bašky, sociálnej pracovníčky.

Nový, nástupnícky projekt s názvom „Od Pinf hier ku grafickému štúdiu“ má ambíciu urobiť ďalší krôčik vpred, podchytiť zručných klientov pre náročnejšie úkony pri príprave rôznych typov propagačných materiálov, darčekových kartičiek s logom firiem, vizitiek, štítkov, pohľadníc podľa výtvarných predlôh klientov, pozvánok atď.  Do tohto deja opäť významne vstúpil Ondrej, ktorý pracuje na jednoduchej metodike a užívateľskom programe na uľahčenie ovládania grafického editora. Do procesu sa môžu zapojiť všetci klienti, práca sa nájde pre každého, od prípravy obrazových predlôh, darčekových predmetov, cez skenovanie, tlač, až po počítačovú úpravu grafiky. Okrem klientov bude z tohto projektu profitovať aj naša organizácia, ktorá si musí tieto služby pravidelne zabezpečovať externe. To si však vyžaduje veľa času na obiehanie grafikov, trpezlivosť a energiu, keď naše požiadavky nie sú pochopené a samozrejme financie navyše. Grafické štúdio je zriadené iba pre účely Impulzu.

Veríme, že sa naša myšlienka ujme a budú ju môcť využiť aj iné zariadenia, s ktorými Impulz spolupracuje. O tom všetkom Vás bude informovať Baška v pravidelných rubrikách na Facebooku.

Projekt vo výške 1 830 € podporil Accenture Nadačný fond- Nadácia Pontis

Accenture: je globálna spoločnosť poskytujúca služby v oblasti manažérskeho poradenstva, informačných technológií a outsourcingu podnikových procesov. Kombináciou využitia rozsiahlych praktických skúseností, dôkladných znalostí priemyselných odvetví a podnikových procesov, ako aj jedinečného výskumu najúspešnejších svetových firiem pomáha Accenture svojim klientom stať sa vysoko výkonnými firmami. S viac ako 177 000 zamestnancami poskytuje služby klientov vo vyše 120 krajinách sveta. Viac informácií je možné nájsť na domovskej stránke www.accenture.com.

a nadácia:

Nadácia Pontis: Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.

Ďakujeme!