Dobrovoľníctvom

V Impulze uvítame všetkých, ktorí budú mať záujem pomôcť formou dobrovoľníckej práce či už v chránenej dielni, rehabilitačnom stredisku, v rámci manažmentu aktivít, vzdelávaní, odborným poradenstvom, sledovaním a šírením našich aktivít na facebooku alebo sprostredkovaním kontaktov. Od 9. 8. 2018 sme zaregistrovaní v databáze Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC).