Oznamujeme priateľom a podporovateľom, že dňom 1. 7. 2023 sme ukončili činnosť denného centra Impulz a chránenej sviečkárskej dielne na Turnianskej ulici. K tomuto kroku nás donútila neriešiteľná situácia, keď sme po vypršaní nájomnej zmluvy v priestoroch školy na Turnianskej ulici nenašli vhodné nové priestory, kam by sme sa mohli presťahovať.  Ako občianske združenie s minimom finančných prostriedkov na prevádzku sme nemohli vziať na seba nákladnú rekonštrukciu náhradných priestorov, ktoré nám ponúkla MČ Petržalka.

List, ktorým sme oznámili zatvorenie centra starostovi MČ Petržalka prikladáme:

List – starosta MC Petrzalka