Naša druhá vernisáž

6. novembra 2012 sme mali v kaviarni Radnička našu druhú vernisáž, na ktorej sme vystavovali a tiež aj predávali hlavne naše nové sviečky. Za ne sme získali aj ocenenie na Radničkiných trhoch.

Plavecké preteky BSK

Dňa  26.10.2012 (v piatok)  som sa zúčastnila plaveckých pretekov,  ktoré sa konali na Lafrankoni v  budove  Fakulty telesnej výchovy a športu, kde majú krásny bazén. A v ňom sme súťažili!