2% z Vašich daní pre Impulz

Milí naši priatelia!
Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke je aj v tomto roku zaregistrované medzi prijímateľmi 2% z dane.

Vaše peniaze pomôžu Impulzu rozvíjať sa a rásť.

Údaje, ktoré potrebujete:
Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke
Turnianska 10
851 07 Bratislava
IČO: 30813891
SID: nemáme
č. účtu:
Tatrabanka, a.s., 2668250009/1100
IBAN: SK87 1100 0000 0026 6825 0009

Dôležitá informácia:
SID je rozlišovací znak pre niektoré organizácie. Naše združenie ho v Zozname prijímateľov uvedený nemá a tak tento riadok v tlačive Vyhlásenia nevypĺňajte.

Úprimne ďakujeme za Vašu pomoc!

Klienti a zamestnanci Impulzu.

Predtlačené formuláre: