Ponuka z chránenej dielne Impulz pre zamestnávateľov

Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke poskytuje vo svojej chránenej dielni prácu zamestnancom s mentálnym postihnutím.

ÚPSaR v Bratislave nám pridelil štatút chránenej dielne so zameraním na:

  • darčekové predmety a dekoratívne sviečky

Ponúkame Vám možnosť prostredníctvom zadania zákazky v našej chránenej dielni, tzv. náhradným plnením, nielen ušetriť Vaše finančné prostriedky, ale pomôcť nám v zabezpečení udržateľnosti prevádzky nášho zariadenia a pocitu zmysluplnosti života našich zamestnancov.

V zmysle zákona o službách zamestnanosti č.5/2004 Z.z., zákona č. 139/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a v znení neskorších predpisov, máte ako zamestnávateľ:

  • povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím,
  • ak máte 20 a viac zamestnancov,
  • v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu Vašich zamestnancov.

Pokiaľ túto povinnosť ako zamestnávateľ neplníte, ste povinný do 31.03. nasledujúceho kalendárneho roka odviesť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím vo výške trojnásobku minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho roku, v ktorom sa odvod realizuje.

Zákonnú povinnosť môžete naplniť aj zadaním zákazky pre chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. V prípade, že by ste sa rozhodli pre túto alternatívu, možno v zmysle § 19 zákona č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov považovať zadanú zákazku podľa § 64 zákona o službách zamestnanosti ako daňový výdavok.

Ak ste zamestnávateľ, ktorý občanov so zdravotným postihnutím nezamestnáva a nechce platiť pokutu, ponúkame Vám možnosť realizácie náhradného plnenia prostredníctvom objednávky výrobkov z chránenenej dielne Impulz.

  • splníte si povinnosť vyplývajúcu z citovaného zákona
  • dodáme Vám originálne, ručne robené výrobky podľa Vášho výberu
  • pomôžete našej organizácii v zabezpečovaní jej udržateľnosti
  • pomôžete našim zamestnancom s postihnutím tým, že im poskytnete prácu a tak aj pocit naplnenia a sebaúcty v ich živote

Z dielne na výrobu darčekových predmetov a dekoratívnych sviečok si môžete objednať: ručne maľované pohľadnice, keramiku a sezónne ozdoby, výrobky z textilu a rôzne typy dekoratívnych sviečok.

Rozhodnite sa, ako naložíte s týmito informáciami a s Vašimi peniazmi.

V prípade záujmu, kontaktujte nás na našom telefónnom čísle alebo emailovej adrese, kde Vám poskytneme podrobné informácie.

Fotografie našich výrobkov nájdete v našom katalógu na stránke.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

S úctou,
Mgr. Jana Mareková, riaditeľka Impulz, ZPMP v Petržalke