Ďakujeme

Veľmi si vážime pomoc všetkých inštitúcií, firiem a organizácií, ktoré nás podporujú. Bez Vašej pomoci by sme Impulz prevádzkovať nemohli.

Naše úprimné poďakovanie patrí aj našim priateľom, rodinným príslušníkom a dobrovoľníkom za ich nezištnú pomoc a podporu.