Služby, ktoré poskytujeme

Systém našej práce s klientom je založený na partnerskom vzťahu klienta a zamestnanca zariadenia, pričom sa vychádza z individuálnych potrieb klienta. Práca s klientom sa realizuje na základe individuálnych plánov, ktoré sa vyhodnocujú raz za 6 mesiacov. Cieľom týchto plánov je rozvoj potenciálu klienta, udržanie, prípadne rozvoj jeho osobnostných, sociálnych a pracovných schopností.

Našim klientom poskytujeme

 • vzdelávanie a tréning sociálnych zručností
  (hospodárenie s peniazmi, zdravoveda, etika, komunitné stretnutia, rozvoj čítania s porozumením, písanie a počítanie, práca s PC)
 • pracovnú terapiu a rozvoj zručností zamestnancov chránenej dielne
  (práca s papierom a textilom, tkanie, šitie, výroba pohľadníc a dekoratívnych sviečok)
 • tréning sebaobslužných činností
  (nakupovanie, varenie, upratovanie, pranie,  žehlenie)
 • rozvoj tvorivosti
  (výtvarné techniky, keramika, tanec, spev, tvorivé písanie)
 • šance na prezentáciu zručností a kontakty s verejnosťou
  (výstavy, workshopy na výrobu sviečok, predajné trhy, kultúrno-spoločenské a športové podujatia)