Darom

Budeme Vám vďační za akúkoľvek formu pomoci, či už finančnú alebo materiálnu. Finančný dar na prevádzku Impulzu a rozvoj jeho aktivít v akejkoľvek výške môžete odovzdať pri osobnej návšteve, ale aj poukázaním na číslo účtu SK87 1100 0000 0026 6825 0009.

Ak by ste mali v domácnosti prebytočný bavlnený textil, vlnu, kancelársky materiál atď., ktoré by ste mohli venovať, budeme radi, ak nás budete o tomto informovať na vyššie uvedených kontaktoch.

Možnosti darovania