Výlet na Červený Kameň

V pondelok 30. júna sme si naplánovali výlet na Červený Kameň. Všetci sme sa veľmi tešili. Ráno sme sa stretli v Impulze a po desiatej sme nastúpili do autobusu. Bol pristavený na parkovisku na Turnianskej ulici. Bol iba pre nás. Odviezol nás na hrad a poobede naspäť do Impulzu.

Deň krivých zrkadiel

12. júna 2012 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zorganizovalo ďalší ročník Dňa krivých zrkadiel. Záštitu nad podujatím prevzala starostka Starej časti mesta Bratislavy pani Tatiana Rosová.