Dni Zeme

Dňa 20. apríla 2012 sme boli pozvaní na Deň Zeme na Základnú školu na Turnianskej ulici 10. Všetci sme sa tak zapojili do dňa Zelených škôl a oslávili tento pekný deň prírody. Boli sme požiadaní o nejaký program, ktorý mal žiakov tejto školy niečo naučiť a zároveň ich aj pobaviť. Pokračovať na Dni Zeme

Ako sme robili radosť

Nejde iba o kultúrne podujatie „Urobme radosť sebe a iným“, ktoré Impulz pripravuje už päť rokov v spolupráci s petržalskými školami a organizáciami pracujúcimi s ľuďmi s mentálnym postihnutím a ich priateľmi bez hendikepu, ktorí im týmto spôsobom prejavujú svoju podporu a náklonnosť.

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sme začali v Impulze prípravou, to znamená, že sme upratovali a pripravovali dielne na túto akciu spojenú s návštevou množstva ľudí – učiteľov, žiakov, zamestnancov a klientov DSS a zástupcov rôznych organizácii. Akcia trvala celý deň od 9. do 17. hodiny. Prví návštevníci začali prichádzať už o 9. hodine ráno. Privítala ich naša pani riaditeľka a usmerňovala ich a rozdeľovala … Pokračovať na Deň otvorených dverí

Valentín otvára srdcia

Klienti a zamentnanci Impulzu srdečne ďakujú vedeniu Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici č. 6, profesorom a študentom za úprimný záujem o kúpu suvenírov „šťastia a lásky“ vyrobených ľuďmi s mentálnym postihnutím. Výťažok z predaja v hodnote 145 Eur použijeme na zakúpenie špeciálnych farieb na smaltové šperky vyrobené v našej dielni.