Farby

Je 14. jún 2017, pár minút pred 17.00 hod. Na Malej scéne STU prebiehajú posledné generálky a zvukové skúšky programu, ktorý bol pripravovaný k oslave IX. ročníka podujatia občianskeho združenia Impulz, Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke (ďalej Impulz) s názvom „Urobme radosť sebe a iným“.

V hľadisku sú všetky stoličky obsadené a tak ľudia postávajú aj v uličkách a všade sa tmolia väčšie aj menšie deti, smejú sa, štebotajú alebo pokrikujú. Nakoniec zaznie dlhoočakávaný signál z réžie a všetko stíchne.

Na plátne sa objaví obľúbený videoklip Impulzu „Robiť veci spoločne má väčší zmysel“, ktorý bol spracovaný z filmových dokrútok života piatich organizácií a na hudobnom podklade „impulzáckej“ hymny. Všetky tieto organizácie sú súčasťou bohatej histórie Impulzu a ich kamarátstvo naďalej trvá.

Na scénu vychádzajú naši skúsení moderátori Kika, Tomáš a Elenka, aby uviedli

hudobnodramatické predstavenie FARBY. Je venované oslave pestrosti nášho života, ktoré obohacuje, učí, inšpiruje a pomáha úprimným vzťahom, ktoré držia svet pohromade.

A potom postupne, farba po farbe vychádza na scénu Rodinné centrum Prešporokovo, ZŠ Turnianska,  ZŠ a MŠ sv. Uršule, 1.TK Senior Bratislava, Impulz, ZPMP v Petržalke a Opatova group. Každý prezentuje svoju farbu cez vlastné vnímanie a radosť, či už tanečne, spevom s ukulele, dramatickou etudou alebo inou kreatívnou formou. Každému vystúpeniu predbieha prezentácia fotografií zo života organizácie. V závere vychádza na scénu Zbyňo Džadoň, autor textov a skladieb CD FARBY a spieva …

„Je tisíc farieb, niečo nás spája niečo delí,

Aké šťastie, že svet, nie je iba čiernobiely“

Všetky „farby“ vychádzajú na scénu, je ich okolo 90, aby vytvorili jednu nádhernú, pestrofarebnú paletu. Ľuďom sa lesknú oči, vo vzduchu cítiť blízkosť a porozumenie.

Moderátori uvádzajú ďalší vstup, koncert Klarinetového tria z Bratislavského konzervatória pod vedením Prof. Drličku. Klarinety nás uvedú do sveta vážnej hudby, ktorá vymedzí významnú udalosť záverečnej časti večera. Je ňou zviditeľnenie siedmych firiem alebo jednotlivcov, ktorí významne pomohli Impulzu v roku 2016 či už nezištnou formou expertných služieb, odborného poradenstva, sprostredkovaním finančnej pomoci alebo uplatnením náhradného plnenia. Získavajú ocenenie Očko do siete a certifikát Firma priateľská k ľuďom s postihnutím z rúk vedúcej oddelenia kultúry Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Mgr. Ľubice Janegovej. Medzi ocenenými je aj Magistrát hlavného mesta Bratislavy, ktorého ocenenie preberá priamo primátor JUDr. Ivo Nesrovnal.

Nádherný večer ukončí riaditeľka Impulzu Jana Mareková slovami, ktoré v takýchto chvíľach majú nezvyčajnú silu, pretože hovoria o tom, čo všetci cítia hmatateľne a nástojčivo. Prebúdzať ľudí k pochopeniu vidieť v pestrosti zmysel nášho bytia nech sa týkajú akýchkoľvek rozdielov.

Príjemná atmosféra podujatia pokračovala aj po ukončení, pri neformálnych rozhovoroch všetkých zúčastnených hostí a účinkujúcich, vo foyer divadla. Veríme, že myšlienka spájania rôznorodosti bude nachádzať stále viac a viac svojich fanúšikov.

Toto podujatie je spolufinancované vďaka podpore Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity. Ďakujeme.