Umožnite nám pokračovať

Jedno sťahovanie, dve rekonštrukcie, zvládnutie situácie po požiari a pandémii covidu a popritom každodenná obhajoba svojho miesta vo svete všetkých. Náš príbeh, za ktorým je hlboká túžba po spoločnom zdieľaní radostného, zmysluplného ale aj náročného.

A osud nás skúša ďalej. Po 10 rokoch sme nútení terajšie priestory opustiť a naše nové sídlo si  vyžaduje príliš veľa opráv. Bez vašej finančnej pomoci si však neporadíme…

Umožnite nám túto ďalšiu životnú výzvu zvládnuť a priestor upraviť tak, aby sme sa mohli stretávať, učiť sa, pracovať a byť užitoční pre druhých!

Prosíme Vás, pomôžte nám prostredníctvom verejnej finančnej zbierky ZACHRÁNME ZARIADENIE IMPULZ .

Ako? Zaslaním akejkoľvek sumy na: IBAN: SK66 1100 0000 0029 4814 8252, Tatra banka, a. s.

Osobne prispením do stacionárnej pokladničky v Impulze, ZPMP v Petržalke, Turnianska 10, 851 07 Bratislava.

Ďakujeme

klienti a zamestnanci Impulzu

Občianske združenie Impulz, Zduženie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke bolo založené v roku 2001. Poskytuje inšpiratívny, vzdelávací a podporný priestor pre 14 klientov. Jeho súčasťou je rehabilitačné stredisko a chránená dielňa na výrobu ručne robených, originálnych sviečok. Jeho poslaním je pripraviť svojich klientov pre spokojný život s čo najmenšou  odkázanosťou na pomoc druhých…

Verejnú zbierku zapísalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2023-030579 na všeobecne prospešný účel rozvoja sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy. Výnos z verejnej zbierky bude použitý na sťahovanie a rekonštrukciu nových priestorov Impulzu, ZPMP v Petržalke.