“Môj projekt pre iných”

Posledný februárový deň sa v Impulze zišlo vyše päťdesiat nadšených ľudí od 10 do 55 rokov s postihnutím a bez postihnutia, aby predstavili svoje myšlienky a nápady, ktorými pomôžu ľuďom, zvieratám a prírode.

Ich silnou inšpiráciou bol Ondrej Vrábel, autor Pinf hier a najmladší nositeľ Krištáľového krídla  za filantropiu.

Počas šiestich mesiacov sa v Impulze stretávali pri PINF hrách deti a mladí ľudia z rôznych škôl a prostredí sociálnych služieb. Na tento účel bol vytvorený príjemný priestor otvorenosti, rozhovorov, zábavy a poučenia s interaktívnou tabuľou a počítačmi. Prirodzeným spôsobom sme nadväzovali kamarátstva a vzájomne sa podporovali.

Vyvrcholením projektu bol dnešný deň – 28. február 2018, kde sme sa spoločne stretli so žiakmi ZŠ Turnianska, Spojenej školy na Švabinského, Špeciálnej základnej školy Žehrianska, SZŠ & Gymnázia CENADA pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a my – klienti občianskeho združenia Impulz.

O svojich projektoch rozprávali autori individuálne alebo v menších skupinách. Tému si vyberal každý sám, podľa svojich záujmov a pocitu. A tak boli témy veľmi rôznorodé, od pomoci svojim najbližším, susedom, cez snahu potešiť osamelých seniorov, deti v detských domovoch, až po starostlivosť o zvieratká v útulkoch. Nechýbali ani celosvetové témy týkajúce sa ochrany životného prostredia a prírody.

Veľkým prekvapením bolo, že mnohí mladí filantropi svoje projekty už spustili.

Žiaci špeciálnej a praktickej školy podrobne referovali ako vypomáhajú svojim blízkym s novými domácimi činnosťami, mladé gymnazistky o nacvičovaní programu pre seniorov a ako chodia venčiť psíkov do útulku. Ich spolužiaci už vedeli odprezentovať konkrétny výstup svojho projektu pre druhých, počítačovú hru o triedení odpadu, webstránku s alarmujúcimi informáciami o znečisťovaní planéty a počítačový kvíz zameraný na ekovýchovu.

A na záver sme sa našich filantropov opýtali, čím bol dnešný deň pre nich výnimočný a čo si z dnešného stretnutia odniesli?

Tomáš G.: „Už od rána k nám prichádzali deti zo škôl. Naša pani riaditeľka všetkých privítala. Prišiel aj Ondrej s mamou. Deti čítali svoje texty a projekty. Ja som projekt nemal. Tri dievčatá písali projekt o psoch. Chlapci si pripravili kvízové otázky o prírode. Cez prestávku si zajedli a pili čaj. Náš Michal pekne čítal. Elenka to moderovala. Prišla aj so svojimi žiakmi. Vyhodnotenie sa mi páčilo. Bronka a Silvia odovzdávali deťom diplomy, knihy a sladkosti“.

Michal: „Ja som písal projekt o hrnčiarskom kruhu. O tom, že by nám pomohlo, keby sme sa na ňom naučili robiť pekné veci, ktoré by sme mohli potom predávať ďalej a zarobili by sme tak nejaké peniaze, ktoré potrebujeme na fungovanie Impulzu. Aj ostatné projekty sa mi páčili. Hlavne ten o psom útulku, ktoré si pripravili žiačky z Cenady. Som rád, že k nám chodievali na pinf hry aj žiaci z iných škôl. Cítili sme sa s nimi dobre“.

Tomáš K.: „Dnešok sa mi páčil. Asi najviac tie projekty, ako sa treba starať a ochraňovať prírodu okolo seba. Ja som mal projekt o ping-pongovom turnaji, ktorí by sme zorganizovali pre tých, ktorí k nám chodievali na pinf hry“.

Beátka: „Pre mňa bol dnešok vydarený. Páčil sa mi Michalov projekt. Ja som zase vymyslela, že by som mohla byť sprievodkyňou našich Impulzákov na výlete vo Vysokých Tatrách. Ukázala by som im kde som bola na výlete, kde dobre varia a kde sa dajú kúpiť pekné suveníry“.

Romanko: „Dnes sme mali v Impulze ukončenie projektov. Najviac sa mi páčil projekt o ping-pongu a pinf hry. Prišli aj deti zo základnej školy Turnianska, Žehrianska, praktickej školy a z Cenady. Každý dostal diplom a knihu. Z pinf hier sa mi páčili geometrické tvary, puzzle, obchod, navliekanie koráliek, hádanie farieb a čo musí urobiť prasiatko keď je choré, špinavé,..atď.“

Kika:“ Dnešný deň sa mi páčil, lebo bol dobrý. Ja som mala projekt spoločne s Tomášom o cestovaní. Pred tým sme trénovali a skúšali sme si to čítať. Trému som nemala. Prezentovali sme, čo by sme si chceli splniť – ja som napísala pre Tomáša, aby sa sám naučil cestovať MHD a spoznával by pamiatky v Bratislave. A Tomáš napísal pre mňa, aby som sa tiež naučila sama cestovať. Potom sme si vybrali Česko, lebo tam sú ľudia, ktorí hovoria po česky a my Slováci im vieme porozumieť. A ešte Chorvátsko, lebo tam chodia ľudia, ktorí spoznávajú more. Mňa zaujal ešte projekt o ľudstve, o pralese a o tom, ako máme chrániť prírodu“.

Tomáš D.“S Kikou sme si pripravili projekt o cestovaní. Ja by som chcel, aby sa naučila sama cestovať. Ona  zase písala o mne,  aby som sa začal učiť cestovať mestskou hromadnou dopravou.  Bolo to zaujímavé, páčili sa mi projekty aj ostatných. Mohli by tieto projekty pokračovať aj ďalej“.

Tento deň bol teda dôkazom, akým silným pre mladých ľudí môže byť príbeh úprimného priateľstva ich súčasníkov, v ktorom silnejší pomáha slabšiemu. Aké je dôležité, aby sa deti v rodinách, na školách a vo voľnom čase viedli k otvorenosti, všímavosti a aktívnej podpore svojmu okoliu. Po svojej osobnej skúsenosti sa myšlienku “Môj projekt pre druhých” rozhodla adoptovať a naďalej v ňom pokračovať Elena Bakošová, ktorá učí deti so všeobecným intelektovým nadaním.

Impulz zostáva otvoreným priestorom, v ktorom sú všetci vítaní. Osobný kontakt, spoločné zážitky, dávanie, ktoré nerozlišuje darcu a obdarovaného, je to čo všetci tak potrebujeme.

Eva Fiedlerová, koordinátorka projektu a kolektív klientov Impulzu