Novoročná kapustnica

Dňa 15.1.2015 čiže v štvrtok podvečer sme mali novoročnú kapustnicu. Konala sa o piatej hodine. Bolo tam veľa rodičov, so svojimi deťmi. Najprv nás naša pani riaditeľka všetkých privítala, a povedala nám pár slov o tom, že som ja a Aďa vyhrala na výtvarnom salóne. Potom, že z našou výtvarníčkou Dankou robíme veľmi pekné veci. Potom Michal, Janka, Janko , Kika a Marcelka, hovorili o našich aktivitách, ktoré sme mali. Pozreli sme si i videá o varení , nakupovaní a návšteve u lekára.

Samozrejme sme mali kapustnicu, kofolu, koláče a čistú vodu. Najedli sme sa, chvíľu sme si tam spolu posedeli, a išli sme domov. Prišli i dve študentky, Soňka a Grétka. Aj Janka Farkašová a Ester. Bolo dobre a bola som šťastná keď tam boli aj študentky, aj Janka , Ester bola tiež. Bola i Mirka s malou Saškou. Pán Zlocha s manželkou tam boli tiež. A bola tam aj študentka Lucka Blanáriková, i pani Aďa Pekárová. Majka Šimková bola tiež. Bola Broňa a pani Gabika. To je všetko čo som písala v článku.

Zuzka Martinská.

A ako hovorí o novoročnom posedení Janka Rybáriková?

 Novoročné posedenie bolo vo štvrtok 15.1.2015 od 17:00 hodiny až do večera. Pár dní predtým sme si na počítači pripravili prezentáciu, na ktorej boli naše aktivity za rok 2014. Na prezentácii som robila ja so Silviou.

Vo štvrtok doobeda Janko s Tomášom Kristínkom preniesli stoly do relaxačky. Poobede som na stoly dávala obrusy s Broňou, Silviou a Majkou. Okrem toho sme do relaxačky priniesli taniere, lyžice, poháre, chleby a pitie. Zuzka, Marcelka, Mimi a Kika s pani Gabikou Žlebekovou v našej kuchyni varili kapustnicu. Do 17:00 hodiny postupne prichádzali rodičia niektorých klientov a pozvaní hostia. O 17:00 hodine začalo v relaxačke novoročné posedenie.

Na úvod novoročného posedenia naša pani riaditeľka všetkých privítala a povedala o našom projekte aj čo sa v blízkej budúcnosti chystá. Potom Silvia premietala naše aktivity za rok 2014. Kika s Tomášom Dubeňom hovorili o Zvukofónii v Bibiane, ktorá bola v januári 2014. Marcelka hovorila o výstave  Miroslava Cipára, ktorá sa konala v marci v Pálfyho paláci. Beátka hovorila o Dni krivých zrkadiel, ktorý sa konal 12.6.2014 na Hviezdoslavovom námestí. Tomáš Kristínek hovoril o Radničkinych trhoch, ktoré sa konali v septembri na Primaciálnom námestí. Ukázal aj diplom Radničkinych trhoch za najlepší výrobok. Zuzka bola v októbri na Výtvarnom salóne, ktorý sa konal v Pezinku. O ňom za našu Zuzku hovorila Silvia a ukázala jej diplom. Michal hovoril o plaveckých pretekoch, ktoré sa konali 24.10.2014 na Fakulte telesnej výchovy a športu na Lafranconi. Tam súťažil v dvoch disciplínach a to: 25 metrov voľný štýl a 50 metrov voľný štýl. Za prvú disciplínu získal diplom za druhé miesto a striebornú medailu. Za druhu disciplínu získal diplom za tretie miesto a bronzovú medailu. Aj nám tie diplomy a medaily ukázal.

Ja som hovorila o predaji sviečok, ktorý sa konal 11.12.2014 na Ministerstve obrany. Tam som predávala sviečky s Jankom, Evou a Broňou. Predávali sme tam tieto sviečky: valcové – ovocné, kockové – škoricové, kockové – levanduľové, guľové, srdcové a podobné. Janko hovoril o Bližšie k sebe bez slov, čiže o vernisáži našich výrobkov, ktorá sa konala ešte začiatkom decembra na Malej Scéne. Tam niektorí na jednohubky natierali nátierky, ktoré sme si ešte predtým pripravili v Impulze. Neskôr sme tam videli rôzne obrazy. Potom sme si išli pozrieť hlavný kultúrny program.

V hlavnom kultúrnom programe vystúpili študenti z Bratislavského konzervatória, boli ďalšie firmy ocenené Očkom do siete a na konci programu sme si všetci zatancovali na našu hymnu, ktorá sa volá Spoločne a zložil ju Zbyňo Džadoň. Po skončení programu Broňa predávala naše sviečky.

Eva potom púšťala edukačné filmy: o nakupovaní, o varení a o návšteve u lekára. V prvom filme sme videli ako išla Beátka nakupovať potraviny na francúzske zemiaky a väčšinou som to ja komentovala. V druhom filme sme videli ako sme varili francúzske zemiaky a komentovala to Beátka s Michalom. V treťom filme sme videli ako Silvia brala krv Tomášovi Dubeňovi a tiež ako ho pani doktorka vyšetrovala. Kika v tom filme odpovedala na otázky pani doktorke a aj si neskôr prišla po výsledky.

Potom nám pani Gabika naložila na taniere kapustnicu. Na pohostenie tam boli aj dva druhy koláčov. Na pitie bolo minerálka, kofola, džús a pre rodičov a pozvaných hostí biele aj červené víno. Medzi pozvaných hostí boli na našom novoročnom posedení Mirka Ollé, pani Pekárová, Lucia Blanáriková, pán Zlocha s manželkou, fotografka Laura Štrompachová a študentky z Vysokej školy Sv. Alžbety Margaréta Lackovičová a Soňa Klimešová. Ešte na naše posedenie prišli Ester Buranová, Janka Farkašová a pani Šimková.

 

Janka Rybáriková