Dobrovoľníci z firmy Johnson Controls

Pracovníci Johnson Controls prišli ráno do Impulzu. Prichystali sme im pohostenie a najedli sa. Bolo ich 10.

Zoznámili sme sa medzi sebou, ukázali sme im Impulz a porozprávali sa. Potom sa išli naobedovať do pizzerie. Keď sa vrátili z obeda, dali si ešte kávu. Porozprávali sme sa a potom nám išli pomáhať s výrobou sviečok. Majster ich zaúčal, vysvetľoval im ako sa vyrábajú sviečky a aké sú druhy sviečok. Potom mali možnosť vyrobiť si svoju vlastnú sviečku.

Všetci mali dobrú náladu zaujímali sa ako vyrábame sviečky. Odišli spokojní a s dobrou náladou. My sme tiež boli radi, že sa im u nás páčilo.

Ján Janák