Kontakt s hlinou – cesta k sebe a iným

Vďaka finančnej podpore Mestskej časti Petržalka sme mohli rozšíriť terapeutické aktivity keramickej dielne pre klientov Impulzu a obohatiť aj našu produktovú ponuku pre odberateľov.

Výroba keramiky má mnoho predností. Je blízka životu, je vysoko motivujúca, kreatívna, učí nás myslieť a získavať nové  informácie. V neposlednom rade rozvíja našu fantáziu a imagináciu. Aj klienti Impulzu pristupujú k práci s hlinou s veľkým záujmom. Čas strávený tvorivou činnosťou ich učí trpezlivosti, manuálnym zručnostiam a pomáha im s uvoľňovaním napätia. 

Na hodinách keramiky ide o chvíle pohody a uvoľnenia, čo našim klientom umožňuje pracovať s realitou úplne inak. Učia sa dotýkať a spoznávať svet cez hmatové vnímanie a tak mu lepšie porozumieť. Spočiatku, keď sa s hlinou iba zoznamovali, skúmali, aké možnosti im práca s ňou ponúka. Svoju pozornosť sústredili prevažne na jednoduché, závesné dekorácie, malé misky a humorné, karikované figúrky. Neskôr, keď  si túto činnosť obľúbili, začali si osvojovať aj  niektoré nové techniky, vyskúšali si glazovanie a dozvedeli sa veľa nových informácií o výrobe keramiky vôbec. To ich motivovalo k väčšej slobode v sebavyjadrení. Ich výrobky často vychádzajú z citových zážitkov, odzrkadľujú ich nálady a túžby. Z toho dôvodu im práca s hlinou umožňuje aj zhmotnenie negatívnych zážitkov a emócií, čo im pomáha vytvoriť si od nich odstup. Tak môžu lepšie porozumieť sebe ale aj druhým.

Na záver pravidelných tvorivých stretnutí klienti prezentujú svoje práce a vyjadrujú sa aj k prácam ostatných. To zvyšuje ich pozornosť, schopnosť improvizácie a vzájomného porozumenia. Učia sa tak vyjadriť svoj názor a terapie sú pre nich zábavnejšie a tvorivejšie. Okrem toho si takýmto prirodzeným spôsobom rozvíjajú prezentačné zručnosti. 

Teším ma, keď vidím, ako im práca s hlinou v keramickej dielni rozjasňuje pohľad, „pohladí“ dušu a postupne ich vedie k vzájomnej spolupráci. Skupinová práca ich motivuje k  spolupatričnosti, pomáha upevňovať vzťahy v komunite a pestuje v nich pocit zodpovednosti. Klienti sa učia spolupracovať so zamestnancami chránenej dielne aj na plnení objednávok. Zo začiatku išlo iba o menšiu pomoc, keď vytvárali drobné keramické kvietky  kamiliek do kamilkových sviečok, ktoré sa robili v chránenej dielni. Neskôr, pod dohľadom skúsenej keramičky, začali s výrobou dekoratívnych tanierikov pod sviečky v rôznych tvaroch –  lista či  srdca, ale aj svietnikov a viacúčelových misiek plnených parafínom.

V spoločných rozhovoroch nám klienti potvrdili, že práca s hlinou ich napĺňa krásnym pocitom, lebo dokážu vytvoriť niečo vlastnými rukami. Sú hrdí, keď o ich výrobky prejavia záujem firmy; teší ich, že ich predstavujeme na výstavách a predajných trhoch a môžu nimi obdarovať aj svojich blízkych.

Potreba hmatových podnetov a dotykov je pre nás všetkých prirodzená a veľmi dôležitá. V súčasnosti sa však zužuje dostupnosť škály hmatových zážitkov, ktoré majú dosah na ľudskú emocionalitu aj zručnosti. Dúfajme, že v budúcnosti neostaneme ochudobnení o tieto základné zmyslové stimuly, ktoré nám poskytuje práve kontakt s hlinou, so zemou a s prírodou. Práve tie prispievajú k našej vnútornej harmónii…

Mgr. Jana Mareková
arteterapeutka
riaditeľka Impulz, ZPMP v Petržalke