Workshop pre DSS Kampino

V pondelok, 3. júla nás prišli navštíviť naši kamaráti z DSS Kampino. Privítala ich naša pani riaditeľka, ktorá im poukazovala priestory Impulzu a potom sa presunuli do dielne, kde sme si pre nich pripravili aktivity. Najskôr im majster vysvetlil, ako si vyrobia sviečky v tvare ihlanu. My sme im pri tom asistovali. Na začiatku si do foriem nasypali nalámané kúsky farebného vosku, ktoré pekne pritláčali ku stenám. Spolu s klientmi prišli aj pracovné asistentky, ktoré ich sprevádzali. Konečnú úpravu sviečok a zaliatie horúcim voskom potom urobili zamestnanci našej chránenej dielne.

Z dielne sa potom presunuli do rehabilitačného strediska, kde na nich už čakali ďalšie aktivity. Pod vedením našej sociálnej pracovníčky si mohli vyrobiť odznaky s motívom, ktorí si sami vybrali.

Pri ďalšom stole si zase mohli vlastnoručne zhotoviť papierové tašky na vyrobené sviečky z rôznych farebných papierov. Pri tom mohli používať rôzne vyrezávačky, farbičky, dierkovače a lepidlo. Myslím si, že ich to bavilo. Aj mne sa páčilo pomáhať jednému chlapcovi pri tom, ako si vyrábal sviečku. Škoda len, že nám ten spoločný čas tak rýchlo ubehol. Budeme sa tešiť, keď sa znovu pri nejakej príležitosti spolu stretneme.

Ivica a Michal

Aktivita bola uskutočnená vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB