Naše úspechy na Výtvarnom salóne ZPMP v SR 2015

S radosťou a tiež hrdosťou na našich kamarátov – výtvarníkov z Impulzu vám oznamujeme, že aj tento rok sme boli úspešní na Výtvarnom salóne. Každoročne ho organizuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike.Zúčastnili sme sa ho viacerí, ocenenie za svoje práce však získali:

1. Andrea Dullová: Nepoznaná
2. Roman Pčolár: Rozhodný
3. Tomáš Gajdoš: Kika

Veľmi nás potešilo, že tento rok centrála ZPMP v SR prezentovala aj práce výtvarníkov – laureátov. Tých účastníkov, ktorí ocenenie na Výtvarnom salóne získali už viackrát.
V Impulze sa takýmto úspechom tešia:

1. Mária Kvetanová: Po daždi
2. Zuzana Martinská: Ryby

Tešíme sa aj my ostatní a srdečne blahoželáme našim umelcom a ďakujeme našim učiteľom!

klienti Impulzu