Vernisáž v Galérii X

V pondelok 9. decembra 2013 bolo otvorenie výstavy spojenej s predajom výrobkov a výtvarných prác klientov chránených dielní Impulz a Svitanie, Domova sociálnych služieb profesora Karola Matulaya, Domova sociálnych služieb Sibírska, Rehabilitačného strediska Podporný kruh, Občianskeho združenia Equilibria a Autistického centra Andreas.

Impulz tu vystavuje sviečky, venčeky, smaltované šperky a drevené závesy.

Výstava potrvá do 10. januára 2014. Všetci sú vítaní.