Urobme niečo pre svoje zdravie

pontisV januári 2010 Fond T – Mobil Slovensko, a.s. Nadácie Pontis pridelil Pracovno-socializačnému centru  Impulz  grant  vo výške 1400 Eur na projekt rozšírenia individuálnych rehabilitačných a relaxačných služieb pre klientov.  Cieľom projektu bolo sprístupniť  klientom nové možnosti pre aktívny pohyb, uvoľnenie napätia, fyzický kontakt (najmä u autistických klientov), pre kompenzáciu agresívnych a hyperaktívnych sklonov. Naplnenie uvedených cieľov  by v pozitívnom zmysle ovplyvnilo  ich zdravotný a psychický stav, redukciu obezity, posilňovanie svalstva a v neposlednom rade aj zlepšenie vzťahov v komunite.

Pokračovať na Urobme niečo pre svoje zdravie