Andrejka sa naučila tkať

nsppV máji v roku 2013 vďaka podpore Nadácie SPP sme získali finančné prostriedky na realizáciu nášho projektu „Andrea“,  ktorý v rámci individuálneho plánu rozvoja osobnosti klienta s mentálnym postihnutím nám umožnil zakúpenie tkáčskeho stavu s jeho príslušenstvom. Mohli sme tak rozšíriť hodiny tvorivých činností o nové aktivity, ktoré podporujú nielen kreativitu ľudí s postihnutím, ale ďalej rozvíjajú ich remeselné zručnosti – hrubú a jemnú motoriku a vytvárajú im tak podmienky k ich sebarealizácii.Vzhľadom k tomu, že Andrejka (diagnóza: autizmus) je veľmi introvertný typ človeka a v komunikácii býva väčšinou strohá a úsečná, cieľom projektu bolo prostredníctvom tvorivých a zážitkových aktivít aj vytvorenie jej užšieho kontaktu s ostatnými klientmi a zamestnancami zariadenia. Pomocou výtvarných a remeselných činností, ktoré rada vykonáva, sa pokúšame u nej dosiahnuť väčšiu spontánnosť a otvorenosť a tým ju prirodzeným spôsobom postupne vedieme  k nadviazaniu dialógu so svojim okolím.

Andrejka je výtvarne nadaná a manuálne veľmi zručná. Vzhľadom k tomu, že sa „sama naučila pliesť náramky priateľstva“ – a to veľmi originálnym spôsobom, rada vyšíva a šije, predpokladali sme, že uvíta aj ďalšie podobné typy činností, ako je tkanie na tkáčskom stave. Ešte pred realizáciou samotného projektu bola postupne pripravovaná na spomínanú aktivitu. Jej často jednoznačné a radikálne odmietnutia súvisiace s novými činnosťami, však v tomto prípade neboli až také presvedčivé. Nechali sme jej priestor, aby si zvykla a tak prijala možnosť novej tvorivej činnosti. Tým, že lektorkou tkania je zároveň aj špeciálna pedagogička, ktorú pozná z výtvarného krúžku, sme jej vytvorili zázemie nevyhnutné k jej vnútornej harmónii. Podmienkou jej spolupráce a „chcenia sa učiť niečo nové“ je jej psychická pohoda a pocit istoty.

Na začiatku mala Andrejka problém zosúladiť všetky úkony potrebné k tkaniu. Je však veľmi učenlivá a vytrvalá a keďže ju táto činnosť oslovila, trpezlivo ju skúšala dovtedy, pokiaľ ju nezvládla bez navádzajúcich pokynov lektorky. Andrejka má zmysel pre ladenie farieb – vyberá si ich sama pri pletení náramkov priateľstva a retiazok na smaltové šperky. Pri nich vychádza z farebných kombinácií smaltov. Tieto schopnosti využíva aj pri tkaní, zatiaľ však s pomocou lektorky vzhľadom k tomu, že pri tejto činnosti je potrebné  často zohľadniť aj samotnú hrúbku vlny a ďalšieho materiálu, s ktorým sa pracuje.

Veľmi pozitívne sme vnímali skutočnosť, že Andrejka pri neprítomnosti lektorky (zo zdravotných dôvodov) svojou rozhodnosťou a chuťou tkať „prinútila“ sociálnu pracovníčku aby získala od výtvarnej pedagogičky inštrukcie súvisiace s touto činnosťou a tým jej umožnila pokračovať v aktivite. Spomínaná reakcia klientky bola nečakaná a veľmi nás prekvapila  a zároveň potešila. Svojou rozhodnosťou nám dala jednoznačne najavo, že tkanie sa jej páči a chce v ňom pokračovať. Prvýkrát za dva roky čo pôsobí v zariadení sa verbálne dožadovala pokračovania v činnosti, ktorú si začala osvojovať.

Keďže klientka prísne dodržiava harmonogram aktivít, ktoré si deň predtým naplánuje, prekvapil nás aj fakt, že pri ďalšej nečakanej návšteve lektorky v zariadení ju klientka pobádala k tkaniu.

Andrejka si postupy pri tkaní osvojuje veľmi rýchlo a čo je pre nás dôležité s nadšením. Kreatívna činnosť, ktorá ju zaujala a v ktorej chce evidentne pokračovať,  ju prirodzeným spôsobom motivuje k nadväzovaniu verbálnych kontaktov so svojim okolím. Zatiaľ sú to len prvé slová a fragmenty viet určené zodpovedným pracovníkom, ktorými si chce zabezpečiť svoje hodiny tkania. Dúfame však, že v budúcnosti jej táto tvorivá aktivita poskytne väčšie možnosti k sebarealizácii a tým ju naučí verbálne vyjadriť vlastné pocity, túžby a tak komunikovať s ľuďmi.

autorka článku: Jana Mareková, riaditeľka PSC Impulz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *