Tomáš si vie upiecť chlieb

nsppV súčasnosti mnoho organizácií, ktoré sa venujú starostlivosti o klientov s mentálnym či zdravotným postihnutím, hľadá možnosti financovania svojej práce nielen zo štátnych prostriedkoch, ale aj formou projektov. Oznámenie dobrej správy, že Pracovno-socializačnému centru Impulz schválili projekt v grantovom programe Opora Nadácie SPP nám umožnilo  pokračovať v rozvíjaní nových zručností u jedného z našich klientov Tomáša. Pokračovať na Tomáš si vie upiecť chlieb

Andrejka sa naučila tkať

nsppV máji v roku 2013 vďaka podpore Nadácie SPP sme získali finančné prostriedky na realizáciu nášho projektu „Andrea“,  ktorý v rámci individuálneho plánu rozvoja osobnosti klienta s mentálnym postihnutím nám umožnil zakúpenie tkáčskeho stavu s jeho príslušenstvom. Mohli sme tak rozšíriť hodiny tvorivých činností o nové aktivity, ktoré podporujú nielen kreativitu ľudí s postihnutím, ale ďalej rozvíjajú ich remeselné zručnosti – hrubú a jemnú motoriku a vytvárajú im tak podmienky k ich sebarealizácii. Pokračovať na Andrejka sa naučila tkať