Andrejka sa naučila tkať

nsppV máji v roku 2013 vďaka podpore Nadácie SPP sme získali finančné prostriedky na realizáciu nášho projektu „Andrea“,  ktorý v rámci individuálneho plánu rozvoja osobnosti klienta s mentálnym postihnutím nám umožnil zakúpenie tkáčskeho stavu s jeho príslušenstvom. Mohli sme tak rozšíriť hodiny tvorivých činností o nové aktivity, ktoré podporujú nielen kreativitu ľudí s postihnutím, ale ďalej rozvíjajú ich remeselné zručnosti – hrubú a jemnú motoriku a vytvárajú im tak podmienky k ich sebarealizácii. Pokračovať na Andrejka sa naučila tkať