Marcelka sa naučila šiť

nsppGrantový program Opora Nadácie SPP umožnil realizovať v Pracovno-socializačnom centre Impulz zaujímavý projekt – kurz šitia pre mladú ženu s mentálnym postihnutím. Marcelka prijala túto príležitosť naučiť sa niečo nové s veľkým očakávaním – o šitie prejavovala veľký záujem a nadšenie jej vydržalo do konca výučby.

Naším cieľom bolo, aby Marcelka zvládla kompletne základnú obsluhu šijacieho stroja vrátane jeho údržby, mala sa naučila šiť rôzne švy, začisťovať ich a tvarovať, vyhotoviť strih jednoduchej textilnej tašky a napokon samostatne zhotoviť tašku. Tento bohatý program sme zvládli v určených tridsiatich hodinách kurzu; aby učenie bolo čo najefektívnejšie, pracovali sme dve hodiny denne. Hoci Marcelka musela zvládnuť veľké množstvo nových informácií a niektoré kroky si vyžiadali viac času, bolo zrejmé, že je čoraz istejšia a učenie bude mať dlhodobý efekt.

Asi po desiatich hodinách som už mohla Marcelku nechať pri stroji samu, vzdialila som sa, len natoľko, aby som ju mala pod kontrolou a mohla sa pozerať, ako sa popasuje s prípadnými ťažkosťami, ktoré sa bežne pri šití vyskytujú. Ak si s problémom nevedela poradiť, pristúpila som a pomohla jej.  Učiť sa na vlastných chybách je najefektívnejšia škola, ale v Marcelkinom prípade, s ohľadom na jej postihnutie a na malý počet hodín, ktoré sme mali k dispozícii, moje odborné usmernenie bolo pre Marcelku veľmi užitočné.

Pri zhotovení tašky v závere výučby už Marcelka pôsobila sebavedomejšie a úlohu zvládla veľmi dobre. Marcelka má veľké predpoklady, aby sa naďalej v zručnosti šitia na stroji rozvíjala a aby tu našla svoje pracovné uplatnenie. Bude ešte potrebné, aby pri sebe mala nejaký dohľad a dostala pomoc a radu. Jej úprimný záujem a snaha zvládnuť všetko čo najlepšie je však skvelou zárukou úspechu. Verím , že sa jej bude dariť – že sa bude zdokonaľovať, bude samostatná a bude vytvárať pekné a užitočné veci. Som rada, že som jej v tom mohla pomôcť.

lektorka šitia a autorka článku: Katarína Hlivárová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *