V súlade s opatrením MPSVR SR pre poskytovateľov sociálnych služieb na zabránenie šírenia epidémie spôsobenej koronavírusom pristupuje Impulz, ZPMP v Petržalke k obmedzenému režimu prevádzky.

Počas tohto obdobia ponúkame našim klientom záujmové a arteterapeutické aktivity v priestoroch Impulzu a po dohode zabezpečujeme poskytovanie sociálnej služby v domácom prostredí.

 

V prípade záujmu nás kontaktujte na: 0911 975 854

 

Relevantné odkazy:

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/oznamenie-mpsvr-sr-ambulantne-sluzby.pdf