V súlade s rozhodnutím Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s hrozbou vírusu COVID-19 zo dňa 23.03.2020 je poskytovanie sociálnych služieb   a prevádzka chránenej dielne v Impulze, Združení na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím dočasne pozastavená.

Počas tohto obdobia poskytujeme našim  klientom aktivity  a sociálne služby elektronickou a telefonickou formou,  alebo  prostredníctvom poštových zásielok.

Relevantný odkaz:

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/odporucany-postup-pri-uzatvoreni-ambulantnych-zss-final_25.03.20.pdf